logo.
AddressWorld Wide
Call us(+234) 9066718756
IGBO MUSIC STREAMS

LISTEN AND DOWNLOAD IGBO MUSIC AND PODCASTS

NDỊ NKEM (PRINCE PERRICOMO OKOYE)

NDỊ NKEM 2 (PRINCE PERRICOMO OKOYE)

OGE NKEM 1 (PRINCE PERRICOMO OKOYE)

IZUOGU NA IHEME BỤ EKWUEME 2 (PRINCE PERRICOMO OKOYE)

IZUOGU NA IHEME BỤ EKWUEME 3 (PRINCE PERRICOMO OKOYE)

KELVIN ALISI AMARA OMA

A people without language and culture lack value.

Agbụrụ na-enweghị asụsụ na omenala gba ọtọ.

UGOAMAKA bụ ọba nkwalite asụsụ, agụmagụ na omenala Igbo. Ọ bụ ewumewu nke ebumnuche ya gbagidere ụkwụ n'iwulite ndị nwere nka na ike imepụta ihe maka nnọgide nke mmepe obodo. Igbo, dịka ótù n'ime Olundị na agbụrụ nọ n'ime Afịrịka nwere asụsụ zuruoke, agụmagụ na omenala. Ya mere, ka anyị baa n'ụwa anyị site na UGOAMAKA.Know More

A people without language and culture lack value. Igbo is great, Igbo is beautiful, Igbo has personality in UGOAMAKA.

Agbụrụ na-enweghị asụsụ na omenala gba ọtọ. Igbo ebuka, Igbo amaka, Igbo nwere mmadụ n'UGOAMAKA.

Human Capacity building, Career development for creative solutions; Promoting African's indigenous languages, Igbo Language, Cultural heritage and sustainable development.

Iwulite nka ọrụ, Nkwalite nkà ọrụ maka iji ekereuche egbomkpa; Ịkwalite olundị ndị Afrịka, Asụsụ Igbo, Omenala na nnọgide mmepe.

A people without language and culture lack value. Igbo is great, Igbo is beautiful, Igbo has personality in UGOAMAKA.

Agbụrụ na-enweghị asụsụ na omenala gba ọtọ. Igbo ebuka, Igbo amaka, Igbo nwere mmadụ n'UGOAMAKA.

Services we offer

Our services

CULTURE MANAGEMENT

Conference/Seminar Management

PUBLISHING

ADVERTISEMENTS

PROMOTION

IMAGE BRANDING

IGBO TRANSLATION SERVICES

JOURNAL PUBLICATION

IGBO LITERACY AND CULTURE MASTERCLASS

Sponsorship

Be part of our African Studies, Igbo Language and cultural research department; through your donations for igbo literacy masterclass, scholarships, and other cultural courses to achieve our objective. Share
Booking an Appointment with us
Testimonies

Happy Clients & Feedbacks